Akıllı şehir rehberi

ASİS CT / AKILLI ŞEHİRLER REHBERİ HAZIR!

81 ilde 'Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nı hayata geçirmek üzere hazırlanan akıllı şehirler yol haritasının oluşturduğu "Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik Projesi" 2020-2021 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yüklenicisi Asis Elektronik tarafından tamamlandı.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü himayesinde, ülkemizde akıllı şehirler konusunda kapasitenin geliştirilmesi amacıyla yürütülen "Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik Projesi" kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra belediyelere yönelik olarak düzenlenen etkinlikler tamamlandı. 

Bu kapsamda 100'den fazla proje ekibi ve 18 çalıştay oluşturulurken, 110 rapor, 81 sunum, 76 video ve 3 idari rapor hazırlandı. 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi, akıllı şehir çözümleri, yerel akıllı şehir stratejisi ve yol haritası hazırlanması amacıyla ASİS Elektronik rehberliğinde düzenlenen 18 çalıştaya iki binden fazla kişi katıldı. 58 eğitim kitapçığı, eğitim sunumu ve eğitim videosunun hazırlandığı yıl boyunca akıllı şehir dünya örnekleri kitapçığı, teknoloji inceleme raporu, uygulama rehberlik dokümanı gibi birçok dosya hazırlanarak 81 ilde devam eden akıllı şehirler eylem planı için yol haritaları hazırlandı. Akıllı şehirler terminoloji raporu, akıllı şehirler sözlüğü, referans akıllı şehirler mimarisi gibi dosyalar sektör için önemli başvuru belgeleri oldu. 100'den fazla ekibin oluşturulduğu çalışmalar şehirlerin akıllı olmaları yolunda büyük adımlar atılmasını sağladı.

Asis CT / KÜTAHYA'DA AKILLI ULAŞIM DÖNEMİ
ASİS CT / Basın Bülteni / İNEGÖL, ASİS CT İLE AKILLI ŞEHİR ÇÖZÜMLERİNE KAVUŞTU!