AKILLI
ATIK
YÖNETİM
SİSTEMİ

Akıllı Atık Yönetim Sistemi

Çevreye Duyarlı, Yöntemi Akıllı

Akıllı Atık Yönetim Sistemi, atık konteynerlerine takılan dış ortam şartlarına dayanıklı sensörler üzerinden toplanan konteyner doluluk ve sıcaklık bilgi lerinin konum tabanlı olarak mobil ortamlara (atık toplama aracı) ya da atık yönetim merkezlerine iletilmesi sonucu atık toplama ve yönetim işinin optimizasyon temelli yapılmasına olanak sağlayan sistemdir.

Akıllı Atık Yönetim Sistemi konteynerlere monte edilebilen sensörleri, atık toplama araçlarında bulunan tablet benzeri araçları ve kullanımı kolay olan yönetim yazılımını içerir. Sensörlerden alınan gerçek zamanlı ve konum tabanlı doluluk verileri en yakın araca ve atık yönetim merkezine iletilir. Atık yönetim merkezi tarafından belirlenen atık toplama kuralları da göz önünde bulundurularak zaman ve mesafe bazlı optimize edilmiş rota hesaplanır ve atık toplama aracına bu rota gönderilir. Araç rota üzerinde görevini yapar ken yakın bölgesinde doluluk sınırına yaklaşan bir konteyner varsa, bukonteyner görev emrine otomatik olarak eklenir.

Akıllı Atık Yönetimi Sistemi ile atık yönetimi süreci dijitalleştirilmiş olup verimlilik ciddi oranda artacaktır. Ayrıca operasyon maliyetleri minimize edilmekle birlikte karbon emisyonları da azaltılacaktır. Bu sayede çevreye duyarlı, yönetimi kolay ve sürdürülebilir bir sistem olan atık yönetim sistemi kurulmuş olur.

 • Gerçek Zamanlı Rota Optimizasyonu
 • Esnek Raporlama Arayüzü
 • Kullanıcı Dostu Arayüz Tasarımı
 • Harita Tabanlı Yönetim İmkanı
 • Sensörlerde Uzun Pil Ömrü (Veri Toplama ve Aktarım Sıklığına Bağlı Olarak Minimum 10 Yıl)
 • Her Türlü Konteynere Özgü Sensör Aparatı Tasarımı
 • Operasyon İzleme ve Planlama Yeteneği
 • Geçmiş Verilerden Tahmin Üretme Algoritması
 • Konteyner Bazlı Doluluk Oranı, Sıcaklık, Darbe ve Konum Belirleme
 • Ultrasonik Ölçüm Desteği
 • GSM, NB-IOT ve Lora Gibi Muhtelif Haberleşme Sistemlerini Destekleme