AKILLI
KAVŞAK
YÖNETİM
SİSTEMİ

Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi

Minimum Bekleme, Maksimum Verim

Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi (Akıllı Kavşak), yol ağı kapasitesinin en efektif kullanımına destek olmak amacıyla sinyalize kavşaklardan alınan araç yoğunluk verilerinin analiz edilmesi sonucu kavşak sürelerinin dinamik olarak optimize edilmesine imkân sağlayan bir ulaşım uygulamasıdır. Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi uygulaması (Akıllı Kavşak), lokal olarak bir kavşakta çalışabileceği gibi ardışık kavşaklar arasında bölgesel olarak ya da tüm kavşaklar arası koordineli olarak da çalışabilmektedir.

Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi uygulaması üç ana bileşenden oluşmaktadır. Birinci bileşen olan veri toplama modülü ile tüm kavşak kollarındaki araç sayım ve sınıflandırma bilgisi gerek görüntü tabanlı gerek sensör tabanlı olarak toplanmaktadır. Toplanan bu veriler sistemin ikinci bileşeni olan kavşak kontrol ve yönetim modülüne aktarılmaktadır. Kavşak kontrol ve yönetim modülü hali hazırda karayolları üzerinde bulunan şehir içi ve şehir ler arası yollarda konumlandırılan kavşak kontrol cihazları içerisine entegre edilen bir modül olup, toplanan verilerin analizi sonucu hesaplanan optimum sürelerle kavşağın yönetilmesini sağlar. Sistemin üçüncü bileşeni olan merkezi kavşak yönetim yazılımı ise şehirlerin trafik kontrol merkezlerinde çalışan ve tüm sinyalize kavşakların birbirleriyle koordineli olarak çalışmasını sağlayan modüldür. Kavşak yönetim yazılımı modülü, merkezi kavşak yönetim yazılımı yetkinliği ile birlikte değişken mesaj sistemleri yönetimi, olay yönetimi, toplu ulaşım önceliklendirmesi ve geçiş üstünlüğü sağlanması gibi senaryo bazlı muhtelif yetkinliklere de sahiptir.

Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi (Akıllı Kavşak) ile birlikte araçların kavşaklarda bekleme süreleri minimize edilir, zehirli gaz salınımı ve gürültü kirliği en aza indirgenir ve yakıt tüketiminde tasarruf sağlanır.

 • Gerçek Zamanlı Faz ve Devre Süresi Optimizasyonu
 • İzole ve/veya Koordine Çalışabilme Özelliği
 • Zaman Bazlı Sinyal Planı Oluşturma ve Farklı Sinyal Modu Kullanımı
 • Sensör ve Video Tabanlı Detaylı Trafik Yoğunluğu Ölçümü ve Analizi
 • Harita Tabanlı Yönetim İmkanı
 • Makro ve/veya Mikro Trafik Yönetim Modeli
 • Kullanıcı Dostu Arayüz Tasarımı
 • Toplu Taşıma Önceliği ve Toplu Ulaşım Denetimi Sağlama Yetkinliği
 • Geçiş Üstünlüğü Olan Araçlara Öncelik Sağlama Özelliği
 • Ardışık Kavşaklarda Yeşil Dalga Senaryosu Çalıştırma
 • Anomali Tespiti ve Olay Yönetimi
 • Değişken Mesaj Sistemleri Entegrasyonu
 • Kullanıcı Talebine Göre Esnek Raporlama İmkanı
 • Alarm Yönetimi ile Hızlı Servis Desteği
 • Sağlık Monitörü Ekranı