AKILLI
ŞEHİRLER

Akıllı Şehir Danışmanlığı

Akıllı Şehir Danışmanlığı ile Geleceğin Şehirlerini Bugünden Planlayın

Bilgi ve iletişim teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımlar; şehir hayatına değer katması ve kentsel çalışmaların izlenebilir, kontrol edilebilir olması ve kaynakların daha verimli kullanılmasına önemli katkı sağlamaktadır. Böylece şehirler hem vatandaş memnuniyetini artırmakta hem de ulusal/uluslararası endekslerde konumlarını yukarı taşımaktadırlar. 

Yerel yönetimler hayatın her alanında yapacakları iyileştirmeler ile şehir yaşamına değer katacaklar ve böylece akıllı şehircilik olgunluk seviyelerini de yukarı taşımış olacaklardır. Bununla birlikte akıllı şehirciliğin temel felsefesi bütüncül yaklaşımdır. Bu nedenle akıllı şehircilik çalışmaları bir bütün olarak düşünülmeli ve çalışılmalıdır. ASİS CT olarak şehre değer katan uygulamalar ve projeler kapsamında uzman kadromuz ile gerek strateji gerekse teknoloji katmanlarında Akıllı Şehir Danışmanlık Hizmeti  vermekteyiz. 

Akıllı şehri destekleyecek farklı teknolojilerin ve servislerinin uyumlu halde çalışabilmesi için, mevcut mimari yaklaşımlarını da göz önünde bulundurarak orta ve uzun vadeli Bilgi ve İletişim Teknolojileri stratejilerine göre şekillendirilmiş bir Bilgi Teknolojileri Mimarisi ortaya konmalıdır. Bilgi Teknolojileri Mimarisi’nin içinde kurumsal mimari yaklaşımıyla ele alınmış, prensiplerin ve mimari vizyonun belirlenmesi ile başlayan, iş mimarisi, veri mimarisi, bilgi sistemleri mimarisi ve uygulama mimarisi tasarımları ile devam eden bir yapı oluşturulması gerekir. Bu konuda yetişmiş uzman kadromuz ile şehirlerin bütüncül bir teknoloji mimarisi hazırlanması çalışmalarına destek olmaktayız.

 Akıllı şehir çözümlerinde yerli ve milli teknolojiler üretmekten gurur duyan ASİS CT geleceğin şehirlerini tasarlarken günümüzün şehirlerini daha yaşanabilir şehirler haline getirmek için çözümler üretmeye devam etmektedir.Bu kapsamda akıllı şehir ve dijital dönüşüm konusunda uzman kadrosu ile ASİS CT; şehir yönetimlerine danışmanlık hizmeti vererek, geleceğin şehirlerini bugünden planlamaktadır.


Akıllı Şehir ve Ulaşım Sistemleri Danışmanlık Hizmetlerimiz Kapsamında;

  • Akıllı şehir referans model analizi ve iyi uygulama örnekleri
  • Şehir kapsamında mevcut durum analizi ve olgunluk fizibilitesi
  • Akıllı şehir stratejisi ve vizyonunun oluşturulması
  • Şehir endeksi oluşturulması ve farklı şehirler ile mukayese çalışması yapılması
  • Akıllı şehir teknoloji mimarisi–bilgi ve iletişim teknolojileri master plan çalışmaları
  • Akıllı şehir uygulama projelerinin oluşturulması ve yol haritasının çıkarılması
  • Kent için ulaşım planlama çalışmaları
  • Akıllı ulaşım sistemleri planlaması ve yol haritası oluşturulması konularında şehir yönetimlerine destek olmaktayız.

Akıllı Şehir Danışmanlığı ile Geleceğin Şehirlerini Bugünden Planlayın

“Akıllı Şehir; paydaşlar arası iş birliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirlerdir.” T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Akıllı Şehir Danışmanlığı