KİŞİ
&
YOLCU
SAYMA
VE
ANALİZ
SİSTEMLERİ

Derin Öğrenme Tabanlı Kişi & Yolcu Sayma Sistemleri

Müşteriyi ve Yolcuyu Analiz Eder, Verimliliği Artırır

Derin Öğrenme Tabanlı Kişi & Yolcu Sayma ve Analiz Sistemi; mağaza, alışveriş merkezi, hastane, fabrika gibi kapalı ve düzenli bir girişi olan alanlarda, ilgili lokasyona giren ve çıkan kişi sayısını saymak, yaş ve cinsiyet analizi yapmak, alan içerisindeki yoğunluklara göre ısı haritası çıkarmak ve alan içerisindeki insanların duygu analizlerini yapmak amacıyla geliştirilmiştir. Ayrıca sistem ile vitrin analizi yapılarak vitrin önünden geçen ve vitrine bakan kişi sayı elde edilebilmekte ve sadakat programları ile entegre olarak kişiye özel alışveriş imkanları sağlanabilmektedir. Elde edilen tüm bu verilerden sektör yöneticileri için mağaza ve zaman bazlı anlamlı raporlar üretilmektedir. Özellikle perakende sektöründe elde edilen veriler kullanılarak daha doğru planlamalar yapılabilmekte ve sektör yöneticilerine karar destek sistemi niteliğinde katma değerli hizmetler sağlanabilmektedir. Örneğin ilgili mağazanın en yoğun saat aralığı belirlenerek personelin mesai durumu ve mağazanın satış fırsatları gözden geçirilebilir. Yapılan pazarlama faaliyetleri ve reklamların etkisi bu sistemlerden elde edilen veriler üzerinden doğrulanabilir.

Aynı zamanda, Derin Öğrenme Tabanlı Kişi & Yolcu Sayma ve Analiz Sistemi sayesinde toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısı öğrenilebilmekte, yolcuların yaş ve cinsiyet analizi yapılabilmekte ve araç doluluk oranları analiz edilip anlık olarak takip edilebilmektedir. Toplu taşıma idarelerinin ve araç işletmelerinin (Kooperatifler vb.) verimliliği için kritik önem seviyesine sahip sistemdir. Zaman bazlı yolcu yoğunluk noktalarını belirlemeye, toplu taşıma araçlarının sefer planlamasına ve toplu taşıma araçlarının seyir halindeyken aşırı dolu veya boş olduğu bilgisini sağlamaya yardımcı olmaktadır. Yolcu Sayma ve Analiz Sistemi kullanılarak konfor içinde seyahat edilmesi ve sefer planlamalarının daha etkin yapılarak tasarruf edilmesi sağlanabilir. Durak/hat/güzergâh bazlı raporlama yapılabilmektedir. Sistemde gerek ilgili lokasyondakigerekse araç içindeki mevcut kameralar kullanılabildiği için harici kameraya ihtiyaç duyulmamaktadır. ASİS CT tarafından sağlanan kişi sayma çözümleri, 81 ilde toplamda 3500’den fazla mağazada aktif olarak çalışmaktadır.

DERİN ÖĞRENME TABANLI KİŞİ & YOLCU SAYMA VE ANALİZ SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

 • Yazılım Tabanlı, Donanım Bağımsız Sistem Tasarımı
 • Mağaza Analizi | Demografik Veri Analizi | Vitrin Analizi
 • Toplu Taşıma Yoğunluk Analizi
 • Yüksek Doğruluk Oranı
 • Durak/Hat/Güzergâh Bazlı Raporlama İmkânı
 • Lokasyon Bazlı ve Genel Raporlama İmkânı


DERİN ÖĞRENME TABANLI KİŞİ & YOLCU SAYMA VE ANALİZ SİSTEMİ MODÜLLERİ

 • Yaş ve Cinsiyet Analiz Modülü
 • Duygu Analiz Modülü
 • Isı ve Yoğunluk Analiz Modülü
 • Kasa Analiz Modülü
 • Çalışan Performans Analiz Modülü
 • Vitrin Analiz Modülü
 • Sadakat Programı Modülü