MOBİLİTE
360
PLATFORMU

Filo Yönetim Sistemi

Filo Yönetim Sistemi ile Kesintisiz Bilgi, Doğru Strateji

Filo Yönetim Sistemi, toplu taşıma işletmelerinin araç, şoför, hat, güzergâh, durak ve sefer tanımları yapılarak toplu ulaşımı verimli şekilde planlayabildikleri, toplu taşıma araçlarından toplanan veriler üzerinden güzergâh, durak vb. ihlalleri tespit edebilen ve raporlar üretebilen, aynı zamanda harita üzerinde araçların anlık ve geçmiş izlenmesine olanak sağlayan, araç içi kamera görüntülerinin izlenmesine imkân tanıyan web tabanlı bir uygulamadır.
Filo Yönetim Sistemi toplu taşıma işletmelerinin halihazırda kullandıkları ERP, Elektronik Ücret Toplama Sistemleri ve Araç Telemetri Sistemi (CanBus) ile entegre olarak çalışabilmektedir.

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ KAZANIMLARI

 • Toplu ulaşım ağının bileşenleri olan hat, durak, güzergâh, şoför, araç vb. bilgilerin sistem üzerinden tanımı ve takibi yapılarak envanter yönetimi sağlanabilmektedir.
 • Filo Yönetim ve İzleme Merkezi’nde araçların anlık ve geçmişe yönelik konumları izlenmekte ve elde edilen veriler üzerinden toplu ulaşım ağının daha efektif yönetilmesine olanak sağlayan raporlar alınabilmektedir.
 • Manuel olarak yapılan sefer planları sistem üzerinden veriye dayalı ve otomatik olarak yapılabilmektedir. Sefer planlama araç envanteri, şoför envanteri ve güzergâhlar dikkate alınarak günlük, aylık, dönemlik ya da senelik olacak şekilde yapılabilmektedir.
 • Araç içi kamera sistemlerinin Filo Yönetim Sistemi üzerinden canlı olarak izlenmesi sayesinde olası asayiş olaylarına daha kısa sürede müdahele imkânı sağlanmaktadır.
 • Sunulan muhtelif raporlar sayesinde toplu ulaşım kalitesi ve verimliliği sürekli gözetim altında tutulabilmektedir. Böylece artan eğilimde seyahat güvenliği ve konforu sağlanabilmektedir.
 • Araç Telemetri Sistemi üzerinden toplanan diagnostik verileri, Filo Yönetim Sistemi üzerinden izlenerek olası acil durumlar için önlem alınabilmektedir.


Filo Yönetim Sistemi Modülleri

1. Tanımlama ve Yönetim Modülü

 • Hat
 • Güzergâh
 • Durak
 • Şoför
 • Sefer
 • Hareket Saatleri
 • Görev
 • Önemli Yer ve Alan Tanımları
 • Kurum


2. Araç Takip Modülü

 • Araç Canlı İzleme
 • Araç Geçmiş İzleme


3. Sefer Planlama Modülü

 • Yazlık Plan
 • Kışlık Plan
 • İsteğe Bağlı Özel Planlar


4. İhlal Bildirimleri Modülü

 • Hat İhlali
 • Durak İhlali
 • Sefer İhlali
 • Şoför İhlali
 • Güzergâh İhlali


5. Raporlar Modülü

 • Hat Bazında Km & Yolcu Başına Gelir–Gider Raporu
 • Durak Geçiş Saatleri Raporu
 • Katarlanma Raporu
 • Ölü Km Raporu
 • Özelleştirilebilir Sefer, Şoför ve Seyahat Raporları