ELEKTRONİK
ÜCRET
TOPLAMA
SİSTEMLERİ

Merkezi Yönetim ve Raporlama Yazılımları

Elektronik Ücret Toplama Sistemleri ile Toplu Taşıma Artık Daha Cazip

EÜTS, toplu taşıma araçlarında ücretin toplanması, yönetimi, raporlanması ve denetiminin uçtan uca elektronik ortamda yapılmasını sağlamaktadır. Sağladığı kolaylık ve hızlılık sayesinde toplu taşımayı cazip hale getirmeyi amaçlayan EÜTS, akıllı şehirler konseptinin de temel unsurlarından biridir. 

EÜTS Merkezi Yönetim ve Raporlama Yazılımı, yolcunun Kiosk, POS cihazlarından ya da mobil uygulamadan temin ettiği biniş hakkını toplu taşıma araçlarında bulunan validatör cihazları aracılığıyla toplanmasını sağlamaktadır.

Yolcu, Kiosk cihazından ya da mobil uygulamadan bilet/kart satışı ya da kartına bakiye yükleme işlemini gerçekleştirir.Anlaşmalı bayilerde bulunan POS cihazlarıyla da akıllı kartına bakiye yükleyebilmektedir. Daha sonra toplu taşıma araçlarında bulunan validatör cihazına bilet ya da kartın okutulmasıyla kart tipine ve uygulanan tarifeye göre ücret tahsilatı gerçekleşir.

EÜTS Merkezi Yönetim ve Raporlama Yazılımı, yukarda bahsedilen biletleme sisteminin temel bileşenleri olan Kiosk,POS ve Validatör cihazlarının uzaktan yönetilmesi, birbiriyle entegre çalışması ve kolay yapılandırılmasını sağlamaktadır.

Web tabanlı bir uygulama olan EÜTS Merkezi Yönetim ve Raporlama Yazılımı ile ekosistemde kullanılan tüm cihazların system üzerinde tanımlanması, belirlenen iş kurallarına göre çalıştırılması ve merkez veritabanı ile haberleştirilmesi sağlanmaktadır. Cihazlardan gelen anlık verilerle, dolum, satış ve kullanım bilgileri raporlanabilmekte, anlık olarak monitör edilebilmektedir.

EÜTS Merkezi Yönetim ve Yazılımı içerisinde yer alan araç canlı izleme modülü ile araç takip sistemi olarak da kullanım imkânı sunulmaktadır.

Arıza takip monitörü sayesinde meydana gelen arızalar anlık olarak takip edilmekte ve hızlı servis verilmesi sağlanmaktadır.İhtiyaca göre farklı ücret modelinin uygulanmasıyla, yaşanan kentin dinamiklerine göre kurgulanabilen esnek bir yapı sunmaktadır. Sabit ücret ya da dinamik ücret modellerinin (mesafe bazlı, zaman bazlı, yolcu bazlı gibi) esnek kullanımına olanak sağlamaktadır.


Elektronik Ücret Toplama Sistemi ile;

 • Temassız kart/mobil ödeme kullanımıyla birlikte toplu taşıma araçlarında nakit para akışı sonlandırılarak biletleme işleminin güvenli, şeffaf ve pratik hale getirilmesi
 • Araç içinde şoför-yolcu etkileşimini minimuma indirerek yolculuk güvenliğinin artırılması
 • Fiyat tarifesinin şeffaf ve ulaşılabilir olması
 • Akıllı kart kullanımı ile kart kopyalama ve sahtecilik işlemlerinin engellenmesi Tarife yönetiminin web tabanlı uygulama ile hızlı konfigüre edilebilmesi
 • İhtiyaca göre farklı ücret modelinin uygulanmasıyla yolculara ekonomik ve dengeli fiyatlar sunulması (Sabit Ücret, Mesafe Bazlı Ücret, Zaman Bazlı Ücret gibi)
 • Yolcu davranış ve hareketlerinin izlenebilirliği
 • Yolcu hareketlerinin analiz edilmesiyle doğru planlama ve buna paralel olarak işletmelerin verimliliğinin artırılması
 • Kart kullanım ihlallerinde “kara liste” uygulamasıyla kötüye kullanımların minimize edilmesi
 • NFC, QR Kod ve Kredi Kartı gibi yeni ödeme yöntemleri ile uyumlu olması
 • Toplanan gelirin hizmet veren belediye ve taşımacılık işletmelerine dağıtımında kolaylık sağlanması
 • Muhasebe ve finansal işlemlerin otomatik hale getirilerek operasyonel maliyetin azaltılması
 • Tüm kolaylık ve faydalar sonucunda toplu taşıma araçlarına teşvik ve dolaylı olarak kentlerdeki trafiği minimize ederek zaman ve maliyet tasarrufu ve çevre kirliliğinin azaltılması sağlanmaktadır.